REGULAMIN E-SERWISU ROWERNAPOLSKE.PL

I. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w E-Serwisie rowerowym, prowadzonym przez zespół Rowernapolske.pl, nazywanym w dalszej części regulaminu „E-Serwisem”.

II. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z “Regulaminem E-Serwisu Rowernapolske.pl”. Przekazanie roweru do E-Serwisu oznacza akceptację regulaminu.

III. CENY usług serwisowych wykonywanych przez E-Serwis:

3.1.  Są ogólnodostępne w Cenniku i nie obejmują kosztów części rowerowych niezbędnych do naprawy. Jako całkowity koszt naprawy należy rozumieć cenę usługi serwisowej oraz cenę części, które Serwis zużył celem realizacji napraw.

3.2. Przedstawiona w Cenniku oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

3.3. Cena podana przez E-Serwis przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu stanowi wstępny koszt naprawy, który w trakcie wykonywania prac przez E-Serwis może ulec zmianie.
3.3. W przypadku zmiany wstępnego kosztu usługi serwisowej (po oględzinach sprzętu w miejscu serwisowania), która przekroczy 30 zł, klient zostanie poinformowany o tym przez E-Serwis drogą telefoniczną lub e-mailową.

IV. PŁATNOŚCI za usługi serwisowe klient dokonuje przelewem na wskazany przez E-Serwis numer konta bankowego. Opłaty można dokonać z góry lub przy odbiorze sprzętu, po uprzednim uzgodnieniu formy płatności z E-Serwisem w korespondencji e-mailowej.

V. Jeżeli naprawa będzie wymagać części, którymi E-Serwis nie dysponuje w momencie naprawy lub miejscu świadczenia usługi, klient zostanie o tym poinformowany, wraz z określeniem orientacyjnego terminu odbioru serwisowanego sprzętu.

VI. Ogólny PROCES nadawania, naprawy i odbierania sprzętu po wykonanych usługach serwisowych, określają poniższe kroki:

Ogólny PROCES nadawania, naprawy i odbierania sprzętu po wykonanych usługach serwisowych, określają poniższe kroki:

KROK 1 – KONTAKT

Klient wysyła e-mail na adres rowernapolske@gmail.com lub dzwoni na nr tel. +48 570 147 909 opisując krótko zakres uszkodzeń lub pytanie o wycenę danej naprawy.

 

Serwis w odpowiedzi na wiadomość przesyła szybką wycenę. Jeśli jest satysfakcjonująca, Klient potwierdza e-mailowo zamówienie usługi serwisowej.

 

KROK 3 – TRANSPORT

Serwis bezzwłocznie zamawia kuriera na adres Klienta.

 

Klient pakuje rower i wysyła go pod wskazany adres.*

*Serwis ponosi koszty transportu, jeżeli koszt usługi naprawczej przekroczy 300 zł złotych.

 

KROK 4 – NAPRAWA

Serwis po odebraniu roweru i precyzyjnym przeglądzie usterek potwierdza pełny koszt usługi. Standardowo Serwis dokonuje naprawy sprzętu w ciągu trzech dni roboczych.(przekroczenie w zależności od usterki)

 

KROK 5 – ODBIÓR I PŁATNOŚĆ

Serwis wysyła naprawiony rower na wskazany przez Klienta adres.

Klient dokonuje płatności za wykonaną usługę za pobraniem przy odbiorze bądź z góry.

 

VII. W przypadku REZYGNACJI z dalszych usług serwisowych, klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykonane dotychczas naprawy, w tym za wykorzystane w naprawie części. Opłaty, do której zostanie doliczony koszt kuriera, należy dokonać przed nadaniem roweru przez E-Serwis.

7.1.
Nieodebrany przez klienta rower wróci do nadawcy (E-Serwisu) i zostanie przechowany w miejscu wyznaczonym przez E-Serwis. Za przechowanie roweru zostanie naliczona opłata “magazynowa” w wysokości 10,00 złotych za każdy ukończony dzień przechowywania.

VIII. W przypadku gdy odebranie sprzętu od kuriera przez klienta w ustalonym terminie jest niemożliwe, klient zobowiązany jest do telefonicznego kontaktu z E-Serwisem.

IX. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi powstałej z winy E-Serwisu lub w przypadku napraw, przy których określenie terminu realizacji będzie utrudnione, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany telefonicznie przez E-Serwis.

X. POTWIERDZENIEM zlecenia usługi serwisowej przez klienta jest jego zgoda w wiadomości e-mail, wysłanej w odpowiedzi na przesłaną uprzednio przez E-Serwis wycenę usługi. Powyższe potwierdzenie klienta oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.